Dell DataSafe Local Backup 9.4.67

Dell DataSafe Local Backup 9.4.67

3D Modellbahn Construction Kit – Freeware –
ra khỏi 5 phiếu
5 Stars User Rating
Dell DataSafe địa phương sao lưu là một an toàn, đơn giản và đáng tin cậy sao lưu và phục hồi giải pháp mà có thể bảo vệ hệ thống (hệ điều hành, ứng dụng, trình điều khiển, cài đặt) và dữ liệu (âm nhạc, hình ảnh, video, tài liệu và tập tin quan trọng khác) của bạn từ mất dữ liệu.

Tổng quan

Dell DataSafe Local Backup là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi 3D Modellbahn Construction Kit.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.131 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell DataSafe Local Backup là 9.4.67, phát hành vào ngày 12/04/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/07/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 9.4.67, được sử dụng bởi 47 % trong tất cả các cài đặt.

Dell DataSafe Local Backup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Dell DataSafe Local Backup đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Dell DataSafe Local Backup!

Cài đặt

người sử dụng 1.131 UpdateStar có Dell DataSafe Local Backup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản